Kontakt

Kontakt za oglede nepremičnin in cenilnega poročila:
Luka Lah, 03 428 18 35, 040 642 066,  luka.lah@e-si.si

Kontakt za sestavo pogodb in pravna vprašanja:
Anže Planinšek, 03 428 18 46, anze.planinsek@e-si.si